Загальні умови

ВІКОВІ ВИМОГИ: Мінімальний необхідний вік: 21 рік — для груп А, В, C, J, K; 25 років — для решти груп автомобілів.

СПОСІБ ОПЛАТИ: Для оренди автомобілів будь-якої групи клієнт повинен пред’явити дійсну кредитну картку, яку приймає до сплати компанія Hertz, з метою оплати необхідної суми в рамках обов’язкової попередньої згоди, а також з метою здійснення попередньої оплати та погашення кінцевої оплати оренди.

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ: Водій повинен мати дійсне посвідчення на право керування транспортним засобом, видане принаймні 1 рік тому.

ПЕРІОД ВІДСТРОЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: У разі затримання орендарем повернення транспортного засобу більше, ніж на 59 хвилин з моменту закінчення 24 годин, орендар сплачує Компанії вартість прокату за кожні наступні 24 години утримання автомобіля орендарем.

ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: All fines resulting from the drivers conduct are born solely by the renter.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ: Oрендований транспортний засіб забезпечено страхуванням відповідальності перед третіми особами відповідно до законодавства України. Страхові покриття є загальною умовою основного договору страхування Hertz зі страховиком.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРЕНДАРЯ: У разі пошкодження чи втрати орендованого автомобіля або його частини, а також у випадку пожежі, пошкодження скла чи викрадення, всю відповідальність несе орендар чи додаткові уповноважені водії.

СТРАХОВКА НА ВИПАДОК АВТОМОБІЛЬНОЇ АВАРІЇ: Відповідальність орендаря за пошкодження транспортного засобу компанії HERTZ може бути зменшена відповідно до умов договору оренди до суми мінімального платежу, що становить 500 євро для автомобілів груп A, B,C,J і K, 700 євро для автомобілів груп D,L,V і W, або 900 євро для автомобілів груп X, P i Y, шляхом сплати відповідної суми додаткового щоденного внеску, а саме: для груп A, B,C,J і K — 13 євро; для груп D,L,V і W — 16 євро, 35 євро — для груп X, P i Y . Дане страхове покриття виключає пошкодження дна, коліс та покришок автомобіля.

Орендар може зменшити вказану вище відповідальність до суми мінімального платежу, що становить 100 євро для автомобілів груп A, B,C,J і K , 200 євро — для груп D,L,V і W , а також 300 — для груп X, P i Y шляхом придбання додаткового щоденного страхового покриття в розмірі 6 євро, 9 євро, 16 євро відповідно (SCDW).

СТРАХОВКА НА ВИПАДОК ВИКРАДЕННЯ: Страхування від крадіжки є страховою послугою, користування якою зменшує фінансову відповідальність орендаря у випадку крадіжки транспортного засобу компанії Hertz до 500 євро для автомобілів груп A, B,C,J і K, 700 євро — для груп D,L,V і W, а також 900 євро — для груп X, P i Y при сплаті внеску в розмірі 8 євро, 15 євро і 20 євро відповідно за кожен день оренди. Дане страхове покриття виключає крадіжку особистих речей орендаря..

КОМІСІЯ ЗА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ У РАЗІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ: У разі настання нещасного випадку з вини орендаря, останній зобов’язаний сплатити компанії HERTZ комісію на безповоротній основі в розмірі 15 євро на покриття витрат на оформлення документів.

AПЛАТА ЗА ДОДАТКОВОГО ВОДІЯ: За кожного додаткового водія нараховується щоденна плата в розмірі 5 євро. Сплата разового внеску в розмірі 50 євро надає додатковому водієві право користування автомобілем протягом будь-якого терміну оренди понад 10 днів..

ПЛАТА ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ В АЕРОПОРТУ: Даний збір у розмірі 10% застосовується у всіх аеропортах України. Зазначений вище процент нараховується на суму всіх платежів, за винятком податків і розміру сплати за пальне. Мінімальна сума плати за обслуговування в аеропорту — 10 євро.

ПОРЯДОК ПОПЕРЕДНЬОЇ ОПЛАТИ ПАЛЬНОГО: Якщо строк оренди складає 3 дні або більше, на початку оренди орендар повинен здійснити попередню оплату вартості бензину у баку транспортного засобу, який орендуватиметься. Лише після повернення орендованого транспортного засобу орендар має право подати запит на відшкодування вартості пального, що залишилося в баку. Якщо залишок пального менший за попередньо оплачену його кількість, нараховується Плата за дозаправлення.

ПЛАТА ЗА ДОЗАПРАВЛЕННЯ: 14 євро.

СИДІННЯ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ/ДІТЕЙ: Надається за вимогою, добова плата за користування — 4 євро.

GPS: Надається за вимогою, добова плата за користування — 5 євро.

ЛАНЦЮГИ, ЩО ЗАПОБІГАЮТЬ КОВЗАННЮ: Надаються за вимогою, добова плата за користування — 4 євро.

ПЛАТА ЗА ПРИЙМАННЯ/ПЕРЕДАЧУ: A. За кожен випадок приймання або передачі автомобіля поза межами прокатного пункту компанії Hertz нараховується плата у розмірі 18 євро (тариф по місту). Якщо приймання/передача здійснюється за межею міста, стягується додаткова плата в розмірі 0,40 євро/км для автомобілів груп A, B,C,J і K , 0,90 євро/км для груп X, P i Y та 0,60 євро/км для всіх інших категорій. B. Якщо приймання/передача здійснюється в неробочий час, стягується додаткова плата в розмірі 23 євро/км..

ОРЕНДА АВТОМОБІЛЯ В ОДИН БІК: Застосовується для поїздок між прокатними пунктами компанії Hertz за умови оформлення письмового дозволу та укладання відповідної угоди про сплату з компанією Hertz.

ОРЕНДА З МОЖЛИВІСТЮ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ: Допускається тільки за наявності попередньо укладеної письмової угоди з компанією Hertz.

НАЯВНІСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ПАРКУ: Компанія залишає за собою право на надання автомобіля, модель якого відрізняється від замовленого, але є аналогічною чи кращого типу.

Податки: На усі тарифи та збори, вказані в цьому проспекті, нараховується ПДВ у розмірі 20%.